عایق های رولی ساده

عایق های رولی معمولا برای عایق کردن کانال ها، مخزن ها هستند. این نوع عایق ها بصورت ورق بوده و با چسب مخصوصی روی محل مورد نظر چسبانده میشوند.
ابعاد این نوع عایق ها معمولا با عرض 1 متر و طول 10 متر میباشند. ضخامت های عایق های رولی عبارتند از 9 میلیمتر، 13 میلیمتر و 19 میلیمتر.